Vrijwilligersverzekering

Wat houdt de collectieve vrijwilligersverzekering in?

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die onverplicht en onbetaald werkt om anderen en/of de samenleving te helpen. Deze verzekering is dus voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of actief is voor een organisatie uit de gemeente. Dit geldt ook voor maatschappelijke stagiaires.

Voor mantelzorgers gelden alleen de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de Pluspolis zijn er niet voor hen.

Niet verzekerd zijn: brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers.

Aanmelden

Aanmelding voor de verzekering is niet nodig. De verzekering is automatisch van toepassing op alle Zaanse vrijwilligers.

Schade indienen

Als je schade hebt, kun je een claim indienen door een schade aangifteformulier op de website van de gemeente Zaanstad volledig in te vullen.

De gemeente stuurt de claim naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer afgewikkeld. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden geregeld. Vragen over de stand van zaken rondom de afhandeling kunnen rechtstreeks aan Centraal Beheer worden gesteld. De gemeente krijgt bericht over hoe de claim is afgehandeld.

De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht zal moeten verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk. Ook kan de gemeente nagaan bij de verenigingen of organisaties of iemand terecht een claim indient.

Vragen

Heb je nog vragen, dan kun je die mailen naar de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Zaanstad via mailadres; schade@zaanstad.nl

Je vragen zullen dan zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

Bron: Gemeente Zaanstad