Direct naar de inhoud van deze pagina

Fondsen


   

Oranjefonds

 
 • Aanbieder: Oranjefonds
 • Meer info: Klik hier
  Jouw stichting, vereniging of organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland. Jij ziet waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Maar: hoe kom je aan voldoende geld of subsidie voor deze nieuwe of extra activiteiten? Klop eens aan bij het Oranje Fonds! Oranjefonds

   

Coöperatiefonds van Rabobank Zaanstreek

 
 • Aanbieder: Rabobank
 • Meer info: Klik hier
  Een donatie uit dit fonds helpt je jouw project te realiseren. Een project dat gericht is op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving in de Zaanstreek.De leden van het fondsbestuur coöperatiefonds beslissen over toekenning van de aanvragen. In de vergadering van het fondsbestuur aan het begin van elk kwartaal, worden alle binnengekomen aanvragen van het afgelopen kwartaal behandeld. Bezoek de website voor meer informatie over het fonds.

   

Prins Bernhard Cultuurfonds

 
 • Aanbieder: Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Meer info: Klik hier
 

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning.

 

   

P.M.Duyvisfonds

 
 • Aanbieder: P.M. Duyvisfonds
 • Meer info: Klik hier
  Het doel van P.M. Duyvisfonds is het ondersteunen van projecten die liggen in de sfeer van cultuur, kunst, jeugd en maatschappelijk werk. In principe ligt het aandachtsgebied binnen de Zaanstreek. Bekijk de reeds ondersteunde projecten.  

   

Stichting DOEN

 
 • Aanbieder: Stichting DOEN
 • Meer info: Klik hier
 

Stichting DOEN is het fonds van de Goede Doelen Loterijen. Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. We zien dat veel mensen vanuit ondernemerschap actief werken aan innovatieve oplossingen voor een betere wereld. Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ze doorbreken oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Deze voorlopers vormen ook een inspiratiebron voor anderen. De rol van DOEN is om deze pioniers in de eerste fase te ondersteunen, om initiatieven een vliegende start te geven en daarmee innovatie te stimuleren. Na deze eerste fase draagt DOEN de initiatieven waar mogelijk over aan andere partijen om de impact van de initiatieven te vergroten.

 

   

Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe

 
 • Aanbieder: Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe
 • Meer info: Klik hier
 

De Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe is een fonds dat giften verstrekt aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert meerdere fondsen met vergelijkbare doelstellingen. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten.

 

   

Fondsen voor ouderen

 
 • Aanbieder: Fondsen voor ouderen
 • Meer info: Klik hier
 

Heb je een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen, dat financiële steun kan gebruiken? Dan is deze website een nuttige wegwijzer. Klik op de verschillende fondsen en kijk of jouw aanvraag een kans van slagen heeft.

 

   

Kansfonds, geven om een ander

 
 • Aanbieder: Kansfonds
 • Deelname: Klik hier
 

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

 

   

VSBfonds

 
 • Aanbieder: VSBfonds
 • Meer info: Klik hier
  Mens & Maatschappij; We ondersteunen projecten die mensen in staat stellen om mee te doen aan het sociale en economische leven. Projecten die als doel hebben mensen zelfbewuster en krachtiger te maken, zodat ze als verantwoordelijk burger een bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Kunst- en cultuur; Wij steunen kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Denk aan podiumkunsten, beeldende kunsten of andere kunstvormen, maar ook aan materieel en immaterieel cultureel erfgoed. We verlenen subsidie aan projecten door het hele land, zowel in de steden als in de regio. Initiatieven van professionals, maar ook van vrijwilligers. vsbfonds-pay-off-rgb

   

Schipholfonds

 
 • Aanbieder: Schipholfonds
 • Meer info: Klik hier
 

Het Schipholfonds kent financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk (rechtspersonen, veelal stichtingen en verenigingen).


   

Fonds Sluyterman van Loo

 
 • Aanbieder: Fonds Sluyterman van Loo
 • Meer info: Klik hier
 

Fonds Sluyterman van Loo - Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 

   

Fonds NME

 
 • Aanbieder: Fonds NME
 • Meer info: Klik hier
 

Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwendt om natuur- en milieueducatie te stimuleren in Nederland.

 

   

Stichting Zabawas

 
 • Aanbieder: Stichting Zabawas
 • Meer info: Klik hier
 

De stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties met name de Nederlandse samenleving ten goede komen.