Direct naar de inhoud van deze pagina

Fondsen

Online cursus fondswerving

Hoe vind ik financiering voor mijn project? Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds? Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag?

De online cursus fondsenwerving helpt u op weg bij het vinden van financiering van uw project. Of u vrijwilliger bent of penningmeester, werkzaam bent in een professionele organisatie of enthousiast meedoet in uw buurt, iedereen wil weten hoe fondsenwerving een succes wordt.


P.M.Duyvisfonds

P.M. Duyvisfonds

Het doel van P.M. Duyvisfonds is het ondersteunen van projecten die liggen in de sfeer van cultuur, kunst, jeugd en maatschappelijk werk. In principe ligt het aandachtsgebied binnen de Zaanstreek. Bekijk de reeds ondersteunde projecten.

Kijk hier voor meer informatie.


Coöperatiefonds van Rabobank Zaanstreek

Een donatie uit dit fonds helpt u uw project te realiseren. Een project dat gericht is op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving in de Zaanstreek.

De leden van het fondsbestuur coöperatiefonds beslissen over toekenning van de aanvragen. In de vergadering van het fondsbestuur aan het begin van elk kwartaal, worden alle binnengekomen aanvragen van het afgelopen kwartaal behandeld. Bezoek de website voor meer informatie over het fonds.

Coöperatieve elevator pitch

Rabobank Zaanstreek stelt € 40.000 beschikbaar voor een duurzaam, maatschappelijk en innovatief idee binnen de Zaanstreek. Dien uiterlijk 30 september 2016 je aanvraag in!

Een project, wat je kunt indienen om deel te nemen aan de coöperatieve elevator pitch, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een algemeen maatschappelijk belang dienen
 • Van toegevoegde waarde zijn voor de Zaanstreek
 • In de Zaanstreek plaatsvinden
 • Duurzaam zijn
 • Innovatief zijn

Neem voor meer informatie contact op met Rabobank Zaanstreek.


HET ORANJEFONDS

Financiële steun voor uw sociale initiatief

Oranjefonds

Uw stichting, vereniging of organisatie draagt bij aan het sociale gezicht van Nederland. U ziet waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional. Maar: hoe komt u aan voldoende geld of subsidie voor deze nieuwe of extra activiteiten? Klop eens aan bij het Oranje Fonds!

 • Onze bijdragen variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.
 • Ook hogere bedragen zijn in bepaalde gevallen mogelijk.
 • Algemene aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend.
 • Organisaties kunnen meerdere keren een algemene aanvraag indienen, er is geen limiet, als het maar goede projecten betreft.

Ga hier naar de website!


STICHTING DOEN

DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de drie Goede Doelen Loterijen: de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. Stichting DOEN ondersteunt mensen en organisaties die met hun initiatieven willen bijdragen aan een groene, sociale en creatieve samenleving. Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen en garanties. Kenmerkend voor deze initiatieven is de ondernemende aanpak: het gaat om mensen, organisaties en bedrijven die risico?s durven nemen, creatief en innovatief zijn en daardoor effectief bijdragen aan een leefbare wereld. Naast het ondersteunen van deze voorlopers brengt DOEN hen ook met elkaar in contact.

Ben jij iemand die vanuit ondernemerschap actief werkt aan innoverende oplossingen voor een betere wereld? Ga hier naar de website!


Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe

fundatie van den Santheuvel-Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe is een fonds dat giften verstrekt aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert meerdere fondsen met vergelijkbare doelstellingen. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten. Ga hier naar de website!


Fondsen voor ouderen.

Heeft u een project of een initiatief met in de hoofdrol de doelgroep ouderen, dat financiële steun kan gebruiken? Dan is deze website een nuttige wegwijzer. Klik op de verschillende fondsen en kijk of uw aanvraag een kans van slagen heeft. Ga hier naar de website!


Kansfonds, geven om een ander

Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Ga hier naar de website!


VSBfonds

vsbfonds-pay-off-rgb

Mens & Maatschappij; We ondersteunen projecten die mensen in staat stellen om mee te doen aan het sociale en economische leven. Projecten die als doel hebben mensen zelfbewuster en krachtiger te maken, zodat ze als verantwoordelijk burger een bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Kunst- en cultuur; Wij steunen kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Denk aan podiumkunsten, beeldende kunsten of andere kunstvormen, maar ook aan materieel en immaterieel cultureel erfgoed. We verlenen subsidie aan projecten door het hele land, zowel in de steden als in de regio. Initiatieven van professionals, maar ook van vrijwilligers. Ga hier naar de website!


Schipholfonds

Het Schipholfonds kent financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk (rechtspersonen, veelal stichtingen en verenigingen) die:

 • Statutair gevestigd zijn in Nederland;
 • Actief zijn op het gebied van sportief bewegen;
 • Een aanvraag indienen voor een activiteit, project of roerende zaak binnen het werkgebied van het Schipholfonds;
 • Aantoonbaar kunnen maken in een financieel verslag dat de donatie 100% ten goede komt aan het doel van het project, de activiteit of roerende zaak;
 • De afgelopen 36 maanden geen donatie hebben ontvangen van het Schipholfonds.

Ga hier naar de website!